Witamy

StartWitamy
Rozwiń
Responsive image
Responsive image

Drodzy Państwo,

Współpracownicy, Doktoranci i Studenci Wydziału Farmaceutycznego

wspólnie z Panem Dziekanem serdecznie zapraszamy do udziału w XXVI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego, która odbędzie się w dniach 28-29 stycznia 2021 r.


Podobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się i promocją badań naukowych prowadzonych na naszym Wydziale. Uwzględniając status GUMed jako Uczelni Badawczej oraz rozwój wspólnych ścieżek naukowych bardzo nam zależy, aby XXVI edycja Wydziałowej konferencji miała charakter wielodyscyplinowy. W związku z tym jedna z sesji będzie poświęcona wystąpieniom wyróżniających się młodych naukowców z całej Uczelni prowadzących eksperymenty w trzech głównych obszarach badawczych, tj. onkologia, kardiologia i biochemia.


Do aktywnego udziału w Konferencji zachęcamy szczególnie młodych naukowców i doktorantów oraz studentów działających w kołach naukowych naszego Wydziału. Inwestujmy w rozwój kolejnego pokolenia badaczy!


Z uwagi na sytuację epidemiczną Konferencja będzie prowadzona zdalnie z wykorzystaniem platformy ZOOM.
Termin rejestracji i nadsyłania abstraktów zaplanowano do 15 grudnia 2020 r.
UWAGA! Termin rejestracji został wydłużony szczegóły
Liczymy na Państwa zaangażowanie i czynny udział w Konferencji.


Z serdecznymi pozdrowieniami,
dr hab. Aneta Pogorzelska – przewodnicząca zespołu organizacyjnego
prof. dr hab. Wiesław Sawicki – przewodniczący Rady Nauk Farmaceutycznych