28.01.2021

Rozwiń

XXVI KONFERENCJA NAUKOWA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
28 – 29 stycznia 2021 r.


Czwartek, 28.01.2021

Sesja szkoleniowa „Czym jest własność intelektualna? Istotny aspekt pracy badacza w dziedzinie nauk farmaceutycznych.”

8.30 – 9 .30 dr Tomasz Targosz „Ochrona patentów farmaceutycznych”

9.30 – 10.30 dr Iga Bałos „Ochrona własności intelektualnej w polityce korporacji Theranos”

10.30 – 11.00 dr Katarzyna Waligóra-Borek „Komercjalizacja wyników badań naukowych”


11.00 – 11.30 przerwa


11.30 – 12.00 inauguracja XXVI Konferencji Wydziału Farmaceutycznego
przemówienie J.M. Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały


Prowadzący sesję prof. dr hab. Wiesław Sawicki

12.00 – 12.20 dr BLANKA SEKLECKA, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
Rozwój leków – badania przedkliniczne i badania kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Avigan (fawipirawir) w porównaniu do standardowej opieki zgodnie z aktualnymi zaleceniami AOTMiT u pacjentów z infekcją SARS-CoV-2

12.20 – 12.40 dr ŁUKASZ BALEWSKI, Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
Synteza i badania strukturalne związków koordynacyjnych miedzi(II) o spodziewanym działaniu chemioterapeutycznym

12.40 – 13.00 dr MARCIN SKRZYPSKI, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
Zmiany składu ciała jako czynnik rokowniczy u chorych na wczesnego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP)

13.00 – 13.20 mgr SZYMON MACIOSZEK, Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki
Aspekty zastosowania analiz metabolomicznych w charakterystyce nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego

13.20 – 13.40 dr JAROSŁAW MEYER-SZARY, Katedra i Klinika Kardiologii
Wydruk 3D jako przyszłość w diagnozowaniu chorób sercowo-naczyniowych

13.40 – 14.00 dr NATASZA GILIS-MALINOWSKA, Katedra i Klinika Kardiologii
Nowoczesne strategie terapeutyczne w chorobach sercowo-naczyniowych

14.00 – 14.40 przerwa


Prowadzący sesję prof. dr hab. Jarosław Sławiński

14.40 – 15.00 mgr ANNA KLIMOWSKA, Katedra i Zakład Toksykologii
Monitoring biologiczny jako narzędzie do poszukiwania środowiskowych czynników ryzyka zdrowotnego

15.00 – 15.20 mgr ALICJA BRACZKO, Katedra i Zakład Biochemii
Zmiany w metabolizmie energetycznym komórek serca towarzyszące miażdżycy

15.20 – 15.40 mgr DAMIAN ŚWIECZKOWSKI, Katedra i Klinika Kardiologii
Stosowanie się do zaleceń terapeutycznych w świetle najnowszych badań i w erze pandemii

15.40 – 16.00 dr EDYTA DĄBROWSKA, Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii
Ocena zmian strukturalnych i czynnościowych mikrokrążenia i dużych naczyń u chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz przerostem i dysfunkcją rozkurczową lewej komory serca

16.00 – 16.20 lek. ZUZANNA LEWICKA-POTOCKA, Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca
Wpływ wysiłku fizycznego na hemodynamikę skurczu i rozkurczu serca u sportowców amatorów

16.20 – 16.40 dr JUSTYNA BRZEZICHA, Katedra i Zakład Bromatologii
Suplementy diety – ocena bromatologiczna i analityczna

16.40 – 17.00 przerwa


17.00 – wykład prof. JANUSZ PAWLISZYN, Department of Chemistry, University of Waterloo
CHEMICAL BIOPSY DEVICES BASED ON SPME TECHNOLOGY