Rejestracja

StartRejestracja
Rozwiń

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na XXVI Konferencję Naukową Wydziału Farmaceutycznego


Wariant podstawowy

Wariant podstawowy obejmuje udział we wszystkich prelekcjach oraz sesjach plakatowych oraz możliwość zgłoszenia wystąpienia ustnego lub plakatu. Wariant ten jest bezpłatny.


Wariant rozszerzony

Wariant ten oprócz możliwości dostępnych w wariancie podstawowym oferuje również udział w szkoleniu „Czym jest własność intelektualna? Prawa autorskie i prawa pokrewne – istotny aspekt pracy badacza w dziedzinie nauk farmaceutycznych.” Głównym prelegentem podczas szkolenia będzie dr Tomasz Targosz. Wariant ten jest płatny – opłata wynosi 250 PLN.


Terminy rejestracji i nadsyłania abstraktów
 • Ostateczny termin rejestracji: 10.01.2021
 • Ostateczny termin przesłania abstraktów: 17.01.2021
 • Ostateczny termin nadsyłania posterów: 24.01.2021
 • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej powiązanej z udziałem w szkoleniu: 22.01.2021
 • Opłaty należy dokonać na konto:
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  40 2490 0005 0000 4600 4062 2142
  ALIOR BANK
  tytuł przelewu: sesja szkoleniowa w ramach XXVI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego GUMed

Umożliwiamy Państwu bierny udział w Konferencji. Jeśli wyrażają Państwo chęć udziału jako słuchacze bez wystąpienia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, nie dokonując wyboru formy prezentacji. Zgłoszenie Państwa uczestnictwa jest konieczne z przyczyn technicznych. Każdy uczestnik Konferencji otrzyma dane do logowania na adres email zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy, abstrakt oraz poster należy przesłać pocztą elektroniczną na adres 26konferencja@gumed.edu.pl


Formy prezentacji
 • Prezentacja ustna z pokazem slajdów
  • w sesji ogólnej: 10 minut + 5 minut dyskusji
  • w sesji interdyscyplinarnej: 15 minut + 5 minut dyskusji
 • Prezentacja posterowa
  • poster w formacie A0 zapisany jako plik PDF
 • Logo konferencji do wykorzystania w prezentacji